Supervisió laboral i organitzacional

AUTORA: PILAR GRÀCIA – COMPRENSIONS FAMILIARS

Moltes vegades detectem que el més complex de la nostra feina és la gestió i el treball amb les persones: ja siguin companys de feina, clients, proveïdors.

Les persones ens relacionem segons patrons que hem après i és fàcil que a l’entorn laboral els reproduïm. Aquest fet fa que es generin conflictes mals entesos, en els quals, una bona gestió emocional de la situació pot ajudar-nos a superar situacions adverses i fins i tot optimitzar la nostra situació laboral.

En el món de les empreses, organitzacions i entitats, els conformem una unitat on tots contribuïm als objectius i als resultats de l’entitat. En aquest context, podem dir que la pròpia entitat adquireix un tarannà determinat depenent de les funcions, els orígens, els fets importants, els canvis, els recursos, l’activitat econòmica, les relacions humanes, que es produeixen en cada fase d’un projecte.

Quan a les organitzacions sorgeixen problemes, és important que ens els mirem a distància per obtenir una visió general i detectem les causes. D’aquesta manera podrem identificar dinàmiques que dificulten el progrés amb la finalitat de descobrir noves solucions.

Objectius

Reunir-nos un cop al mes per fer una sessió grupal pràctica, on plantejar situacions laborals que volem millorar. També volem comprendre el marc en el que ens trobem i veure les opcions de canvi que podem generar. Sovint el primer petit gran pas és veure la situació des d’una òptica diferent.

Qui sóc

Pilar Gràcia (1969) Treballadora Social, Educadora Social i Mediadora familiar. L’any 2000 vaig conèixer el mètode de les Configuracions familiars i fet que m’ha fet participar a tallers de Bert Hellinger (creador del mètode de les constel•lacions familiars, nascut a Alemanya al 1925) i Els talles als que he assistit han estat Donosti 2000, Toledo 2001, Palma de Mallorca 2002, Madrid 2003, Ávila 2015. Vaig fer formació al Centre Beth de Sabadell (2002-2006). Sóc diplomada en Pedagogia Sistèmica a AD’s Girona (2011-12), on he col•laborat 2 anys. He organitzat diversos tallers de difusió.

Què m’agrada?

Compartir els beneficis d’aquesta eina. Per això és un espai gratuït, voluntari i adreçat a persones que tinguin interès en millorar la seva vida laboral.

Què fem?

L’objectiu és exposar mitjançant el treball grupal, un tema concret laboral que un o varis dels participants volen millorar. La facilitadora proposa que triï uns representants per aquella situació i els hi dona un lloc a la sala i amb les aportacions del grup es cerca una imatge de solució al tema que planteja, amb un objectiu de millora.

Resumint la primera sessió

Dijous 9 d’abril ens vam trobar cinc persones i vam treballar 4 assumptes:

1. Treballo a una empresa on vaig entrar per fer una suplència. La feina m’agrada però hi ha una companya amb qui tinc dificultats. També vull veure si un projecte que tinc en ment seria compatible.

2. A la feina em sento dividit entre dos caps.

3. Vull treballar del meu ofici allà on visc.
Es detecta un tema de la família d’origen que la persona veu com abordar.

4. Jo tinc un producte que vull comercialitzar.
Es posa de manifest una creença limitadora, que es desmunta.

Els participants opinen

“Valoro que ha estat un espai per poder veure els obstacles que anem trobant a la vida i que tenim ganes de superar. Amb aquests tallers et donen la oportunitat d’identificar l’obstacle i seguir endavant. Va ser un taller curt i intens. Vam poder participar activament de tot els treballs i això va fer que fos molt enriquidor. Van ser treballs relacionats amb el món laboral però alhora molt diferents. Es va crear un clima relaxat i de confiança”

“Per mi un treball molt transformador. Vaig poder veure el que m’ aporta el treball que faig en aquest moment, la dimensió i la trascendència que té per a mi. I vaig poder veure el que m’estava bloquejant. Alhora, vaig ajudar i ser ajudada participant en els treballs dels companys”

“Una nova manera de reflexionar sobre una situació que et preocupa. Experimentant la emoció de sentir la solució al corporitzar els elements humans que interactuen, tot visualitzant d’una manera real i pràctica com afrontar-la i començar a solucionar-la”.

“Una forma no invasiva d’obtenir informació real del lloc que ocupes al teu món”. “Una mirada crítica i descarnada que ajuda a canalitzar l’energia creativa cap a on pot millor donar fruits”

Agraïments

A l’Ajuntament de Navata per cedir aquest espai amb la finalitat de generar sinèrgies, a les promotores de la iniciativa i a totes les persones que han participat.

També, des d’aquí donar gràcies a Bert Hellinger per les seves interessants aportacions.

Més informació

comprensionsfamiliars@hotmail.com